Tiráž

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main/Germany
Tel: +49-(0)69-247 52 52-0
Fax: +49-(0)69-247 52 52-11
E-mail: info@falkentyre.com

HRB 43814 Offenbach
DIČ: DE 263192802

Jednatel: Markus Bögner | Tomohiko Masuta


SRI TIRE TRADING LIMITED
3-3-3 Toyosu, Koto-Ku,
Tokyo 135-6005, Japan

Tel : +81-3-5546-0125
Fax : +81-3-5546-0146 or
+81-3-5546-0150 


Konzept, Design und Entwicklung

ZYRES digital media systems GmbH

Stuttgarter Straße 25

60329 Frankfurt am Main

www.zyres.com


VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel se s veškerou pečlivostí a v únosném rámci snaží poskytovat na těchto stránkách pravdivé a kompletní informace. Provozovatel však nepřebírá záruku za správnost a kompletnost těchto informací. Totéž platí i pro obsah cizích webových stránek, na které tato stránka bezprostředně či zprostředkovaně odkazuje, a na jejichž obsah nemá provozovatel žádný vliv. Závazek provozovatele odstraňovat či měnit obsah vlastních stránek podle obecných principů tímto zůstává nedotčen. V případě, že bude s příslušným porušením práva obeznámen, si provozovatel vyhrazuje změnu nebo doplnění obsahu svých stránek nebo odstranění příslušných odkazů. Autorská práva na tyto stránky náleží provozovateli nebo třetí osobě, který provozovateli vyhradil příslušné právo na užívání. Využívání těchto stránek je možné jen v rámci autorského práva a vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele nebo vlastníka autorských práv. Sběr osobních údajů, pokud je zapotřebí, probíhá na dobrovolné bázi. Využívání údajů zveřejněných v tiráži či na jiných místech ze strany třetích osob pro zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, se výslovně zakazuje. Právní kroky zůstávají vyhrazeny.