Julkaisutedot

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main/Germany
Puh.: +49-(0)69-247 52 52-0
Faksi: +49-(0)69-247 52 52-11
Sähköposti: info@falkentyre.com

HRB 43814 Offenbach
VAT-numero: DE 263192802

Toimitusjohtaja: Markus Bögner | Tomohiko Masuta


SRI TIRE TRADING LIMITED
3-3-3 Toyosu, Koto-Ku,
Tokyo 135-6005, Japan

Puh.: +81-3-5546-0125
Faksi: +81-3-5546-0146 or
+81-3-5546-0150 


Suunnittelu, design ja kehitys

ZYRES digital media systems GmbH

Stuttgarter Straße 25

60329 Frankfurt am Main

www.zyres.com


VASTUUVAPAUSILMOITUS

Ylläpitäjä pyrkii kaikella huolellisuudella kohtuullisesti toteutettavissa puitteissa antamaan näillä sivuilla oikeita ja täydellisiä tietoja. Ylläpitäjä ei kuitenkaan ota takuuta näiden tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tämä koskee myös vieraiden sivustojen sisältöjä, joihin tämä sivusto viittaa välittömästi tai välillisesti ja joiden sisältöön ylläpitäjällä ei ole vaikutusta. Tämä ei kuitenkaan koske ylläpitäjän velvollisuutta yleisten periaatteiden mukaan poistaa tai muuttaa sivujensa sisältöä. Kyseisiä lainvastaisia tietoja saadessaan ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näiden sivujen sisältöä tai poistaa vastaavia linkkejä. Näiden sivujen tekijänoikeudet pysyvät ylläpitäjällä tai kolmannella osapuolella, joka on antanut ylläpitäjälle kyseiset käyttöoikeudet. Näiden sivujen käyttö on sallittu vain tekijänoikeuslakien puitteissa ja vaativat edeltävän kirjallisen hyväksynnän ylläpitäjältä tai tekijänoikeukset omistavalta taholta. Henkilökohtaisten tietojen keräys tarvittaessa tapahtuu vapaaehtoisesti. Julkaisutiedoissa ja muissa kohdissa julkaistujen tietojen käyttö on ehdottomasti kielletty kolmansien osapuolten toimesta, jos tietoja ei ole nimenomaisesti pyydetty. Oikeudet oikeustoimiin pidätetään.